Vytlačiť

Ďakujeme, že nám venujete 2 percentá z daní

(začiatok januára 2013 - koniec apríla 2013)

Neponechajte všetky vaše dane štátu. O použití 2% rozhodujete Vy.

Vaše dve percentá z daní nie sú žiadnou sumou navyše, sú časťou Vášho povinného odvodu. Darujte ich Športovému klubu a podporte tak šport a telesnú kultúru v ŠK Harichovce.

2% z dane

 

Dve percentá z daní môžete poukázať podľa toho, či ste

A/ fyzická osoba - zamestnanec, ktorý požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

Postup krokov pre 2 percentá - fyzické osoby - zamestnancov

Tlačivá na stiahnutie pre fyzické osoby - zamestnancov:

Vyhlásenie - predvypĺnené

Potvrdenie

 

B/ fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie

Postup krokov pre 2 percentá - ak si daňové priznanie podávate sami

Tlačivá na stiahnutie pre tých, ktorí si daňové priznanie podávajú sami:

Daňové priznanie fyzických osôb TYP A)

Daňové priznanie fyzických osôb TYP B)

 

C/ právnická osoba

Postup krokov pre právnické osoby na poukázanie 1,5% (2%) z dane
Tlačivá pre právnické osoby

 

Údaje o prijímateľovi:
Názov: Športový klub Harichovce

Adresa: Levočská 13, 05301 Harichovce

IČO:31305229

Právna forma:Občianske združenie

Číslo účtu: 33430592/0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

comments
Logo ŠK Harichovce
sk_harichovce_logo.jpg


ŠK Harichovce